Eleverna utvärderar v. 8

På fredagar brukar eleverna få tänka efter och utvärdera veckans arbete.
Så här skriver några av eleverna:

V.8 20/2 2015
Utvärdering av veckans arbete
Sva
Jag har lärt mig bättre läsa. Jag har också lärt mig nya ord t ex älg och däggdjur. Jag börjar att tycka om att läsa.
Matte
Vi har arbetat med multiplikation med gånger tabell. Ja kan tabell 1 till 10
So
På so har jag lärt mig läsa och förstå saker. Och om dinosaurie. Och om koldioxid och syre meniskor andas in syre och andas utt koldioxid.
/J.

Utvärdering av veckans arbete v.8
Sva
Jag har lärt mig hur man kan berätta om sig själv och hur man kan berätta om sin skola. Vi arbetade med temat berättande.
Matte
Jag har jobbat i matte olika metoder i multiplikation t ex dubbla ena faktor och halvera anan faktor och huvudräkning, uppställning med minnessiffra.
So
Jag har lärt mig i so näring finns i olika mat, och syre är viktig för människor och djur. Det finns syre i luften.
Det finns olika djur i världen man brukar dela i olika grupper t ex däggdjur.
/Idman

Utvärdering av veckans arbeta. V.8
Sva
Vi arbetade med temat Berättande. Jag har lärt mig hur men kan berätta om sig själv och hur men kan berätta om sin skolan.
Matte
Jag arbetade i matematik olika moment i multiplikation. Jag har lät mig nya matte ord t ex täljare, nämnare, kvot och bråkstreck.
So
I so jag har lärt mig vad ska vi hitta vatten och varför vi dricka vatten.
/Ilhan