Presentation av varandra

Under första dagen i skolan blev eleverna indelade i grupper, där de skulle presentera sig för varandra. En i gruppen valdes ut för att skriva och/eller rita på ett papper om vad eleverna ville ha i sin presentation. Sedan sattes alla papper upp på tavlan så att eleverna kunde se varandras. Några av eleverna var helt nya i Sverige.