Höstterminen 2017

Denna blogg kommer att se lite annorlunda ut än förr om åren. Den kommer fortfarande  att rikta sig till elever i förberedelseklass, men endast i svenska som andraspråk samt hem och konsumentkunskap.

Eleverna kommer själva att lägga ut sina alster på denna blogg och förhoppningsvis ge feedback till varandra både muntligt och skriftligt.

Hoppas du följer med på resan!