Om ”Hej Sverige!”

Den här bloggen kommer att skrivas av mig, Charlie och elever i åk 7-9 i förberedelseklasserna på Valstaskolan i Sigtuna kommun. Elever som går i förberedelseklass (fbk) är elever som är nyanlända till Sverige. Elever som är helt nya i svenska språket. Enligt lagen är man nyanländ i 4 år, men eleverna går i fbk på Valstaskolan under ett par månader till ca 1 år innan de slussas ut helt i ordinarie klass. Dock så går eleverna delvis i fbk, med detta menas att alla elever tillhör en ordinarie klass, men undervisas i vissa ämnen i fbk.

Meningen med bloggen är att elever, föräldrar, vårdnadshavare, god män, boenden etc. kan finna information samt ta del elevernas kunskapsutveckling. En viktig sak med denna blogg är att alla ska kunna förstå innehållet, det ska inte spela någon roll vilket språk som är det starkaste. Därför har jag valt att ha en översättning på bloggen. ”Välj språk”, som ligger på första sidan.

Jag vill att bloggen ska kittla lusten till att läsa, skriva och prata svenska. Bloggen ska bidra till att göra det lustfyllt att utveckla och stärka språket.

Förberedelseklasserna har idag 15 elever i årskurs 7-9 som kommer från olika delar av världen. Just nu talas det 12 olika språk. Eleverna har olika skolbakgrund, från flera år i skolan till mycket sporadisk skolgång. De har med sig olika erfarenheter och de kommer från vitt skilda livssituationer. Helt enkelt barn och tonåringar som ser Sverige med nya ögon och som vill dela med sig av sina intryck och det som de är stolta över!

I vår blogg säger vi Hej Sverige!

 

”Hej Sverige” och Lgr 11

Så arbetar vi med bloggen och kunskapskraven i Svenska som andra språk.

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga”. Lgr 11

Kommentar: Eleverna ska publicera sina texter på bloggen. Genom att texterna blir tillgängliga för allmänheten så är förhoppningen att eleverna förstår att deras texter duger. Därigenom är förhoppningen att de får tilltro till sin egen språkförmåga.

Vidare så kommer eleverna spelas in när de läser och pratar. Deras läsning och tal blir alltså tillgängligt för allmänheten. Målsättningen är att de på så sätt ska få tilltro till sitt talspråk och våga prata ännu mer.

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags medier…Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.” Lgr 11

Kommentar: Bloggen blir för våra elever ett annat sätt att utrycka sig på mot vad de är vana vid. Målsättningen är att de ska skriva texter med egna åsikter och tankar, exempelvis insändare och argumenterande texter. Vi försöker även uppmuntra eleverna att använda kommentarsfältet på ett respektfullt sätt, då kommer ovanstående förmågor fram ännu mer.

”Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera sig i skrift. Eleverna ska också anpassa språket efter olika syften och mottagare.” Lgr 11

Kommentar: En blogg ger eleverna rika möjligheter att uttrycka sig i skrift och därigenom utveckla sitt skriftspråk. Vidare så kommer eleverna publicera texter av olika genrer, vilket inbegriper en språklig anpassning efter syfte och mottagare. Eleverna måste också bli medvetna om att läsarna av en blogg inte enbart är personer som de känner. Läsarna kan, för eleverna, vara helt obekanta personer. Det kräver en språklig anpassning.

”Eleverna ska skriva, redigera och disponera texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.”Lgr 11

Kommentar: Bloggen är en digital funktion som kräver ordbehandling varför datoranvändande blir naturligt. Eleverna kommer också använda sig av andra digitala verktyg.

”Eleverna ska söka information på bibliotek och internet,i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.”Lgr 11

Kommentar: Att kritiskt granska information som eleven finner på internet är en viktig del i lärandet.

”Hej Sverige” och upphovsrätten

Vi använder oss av egna tagna bilder, godkända bilder eller från creative commons.

 

Detta har vi lärt oss:

Att man skriver positiva kommentarer på webben.

Att skriva texter som är intressanta för läsaren.

Att ge konstruktiv feedback på texter och filmer.

Att det är lättare att lära sig svenska språket med hjälp av bloggen. Här finns information, flippade filmer som gör att språket utvecklas och blir en självklar del i lärandet. När eleverna är hemma, kan de ändå träna på att tala, skriva, lyssna och läsa  på svenska i och med bloggen.

Att tänka källkritiskt.

Att känna stolthet när ens text eller film läggs ut på bloggen och att man sedan får höra av andra att man skrivit så bra!

Att det vi lägger ut faktiskt sprider sig till andra i samhället som inte studerar eller arbetar i skolan.  Eftersom jag drivit bloggen i så många år, så är den välbesökt och välkänd. Detta är otroligt roligt och utmanande!

Att släkt och vänner i andra länder följer vår blogg och uppskattar den!

Att ungdomar från andra delar av Sverige går in och kommenterar bloggen. Det ger en sporre att skriva ännu lite bättre texter, att bli ännu mer intresserad att visa det bästa!

 

Om vi vinner:

 

One thought on “Om ”Hej Sverige!””

  1. Ja , jag också tänker att det är mycket bra sätt att man studera svenska språket t-ex med dator , smartphone och iPad i nätet eftersom så här man lära sig både t ex språk och att kunna använda technology som : dator , iPad eller smartphone och söka nån information om nån ting och behöver man inte att ta en extra kors för dem att lära sig .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *