”Våga gå till skogs”

2018 kommer vi att sätta igång igen med detta fantastiska projekt!

Under 2 år (2011-2013)  fick eleverna på FBK, Valstaskolan delta i ett natur- och ridprojekt som drevs av Leader. (2012 utsågs projektet till Upplands bästa Leader projekt). Det var ett samarbete mellan FRKK, Fjordhästens rid och körklubb, som har en ridskola i Billby  och lärare på FBK, Valstaskolan. Projektet fortsatte senare i kommunens regi 2014 under andra former och sedan avslutades projektet. Här nedan kan du se vad vi gjorde och se elevernas alster:

https://fbkpabillby.wordpress.com/