Valstaskolans ordningsregler

Valstaskolans ordningsregler

1. Passa tiden

Jag har rätt att få min undervisningstid, därför kommer jag i tid så att lektionen kan komma igång.

2. Språkbruk

Jag har rätt att vistas i en trygg miljö, därför använder jag ett vårdat språk.

3. Material

Jag har rätt till kunskap och lärande, därför är jag rädd om mitt material och tar med det till lektionerna.

4. Arbetsro

Jag har rätt till en miljö där jag kan koncentrera mig, därför stör jag inte mina klasskamrater och jag följer de ordningsregler som finns.

5. Personlig integritet

Jag har rätt till min personliga integritet därför respekterar jag andras personliga integritet.

6. Farliga föremål

Jag har rätt att vistas i en trygg miljö, därför har jag inte med mig farliga föremål till skolan.

7. Arbetsmiljö

Jag har rätt att vistas i en trivsam miljö, därför slänger jag mitt skräp i papperskorgen och jag klottrar inte.

8. Korridor/rast

Jag har rätt att vistas i en lugn och trygg miljö, därför går jag lugnt i korridorerna och bidrar till att ljudnivån är låg så att inga lektioner störs.

Valstaskolans matsalsregler

1. Vi knuffas inte och trängs inte i matkön.

2. Vi tar en liten portion så att vi inte behöver slänga mat. Om vi tar mer mat går vi före i kön.

3. Jackor tas av och hängs på stolen. Ipad får inte synas i matsalen.

4. Vi rör inte någon annans tallrik, glas, bestick eller mat.

5. Vi talar tyst.

6. All mat, inklusive smör och bröd, äts i matsalen. Ingen mat tas med ut ur matsalen.

7. Vi har inte matkrig eller annat stök.

8. Vi plockar alltid undan efter oss och torkar alltid bordet.